Πρόεδρος ομάδας έδιωξε τις μαζορέτες γιατί «αποπλανούσαν τους παίκτες»

Τα παιδιά δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν, είπε ο πρόεδρος. Τελικά, μετά την κατακραυγή, τις πήραν πίσω κι αυτές υπόσχονται: «Είμαστε καλά κορίτσια» …

Read More