«Κομίνη, σεβάσου τους θεσμούς και κατέθεσε»

Τι έλεγαν δικαστικοί κύκλοι στη «Μ», ποιος ο ρόλος της ΚΕΔ και του Πορτογάλου Περέϊρα